NORMY PRE PRACOVNÉ ODEVY

OCHRANA TELA
Ochranné odevy - všeobecné požiadavky EN ISO 13688 (pôvodne EN 340)
VÝSTRAŽNÉ ODEVY S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
EN ISO 20471:2013 - odevy s vysokou viditeľnosťou - skúšobné metódy a požiadavky (originally EN 471+A)
EN 1150 - výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne použitie
EN 13356 - výstražné doplnky pre neprofesionálne použitie

OCHRANA PRE POUŽÍVATEĽOV RUČNÝCH REŤAZOVÝCH PÍL
EN 381; EN ISO 17249 Norma špecifikuje požiadavky na posudzovanie odolnosti ochranných odevov určených pre prácu s ručnými reťazovými pílami. Je rozdelená do niekoľkých častí.
EN 381-5 - špecifikuje požiadavky na ochranu nôh
EN 381-7 - špecifikuje požiadavky na ochranné rukavice
EN 381-9 - špecifikuje požiadavky na ochranné kamaše
EN 381-11 - špecifikuje požiadavky na chrániče hornej časti tela
EN ISO 17249 - špecifikuje požiadavky na bezpečnostnú obuv odolnú voči porezaniu reťazovou pílou

OCHRANNÉ ODEVY - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
EN 1149

Protichemické ochranné odevy
OCHRANNÝ ODEV PROTI KVAPALNÝM CHEMIKÁLIAM
EN 13034+A1 - TYP 6, TYP PB (6)

OCHRANNÝ ODEV PROTI PEVNÝM ČASTICIAM CHEMIKÁLIÍ
EN ISO 13982-1 - TYP 5

OCHRANNÝ ODEV PROTI KVAPALNÝM CHEMIKÁLIAM
EN 14605+A1 - TYP 4 TYP 5

OCHRANNÝ ODEV PROTI KVAPALNÝM A PLYNNÝM CHEMIKÁLIÁM VRÁTANE AEROSOLOV A PEVNÝCH ČASTÍC
EN 943-1
TYP2 - nie sú plynotesné
TYP1 - sú plynotesné
Požiadavky na účinnosť plynotesných protichemických ochranných odevov TYP1 pre záchranné družstvá

Ochranné odevy proti teplu
OCHRANNÝ ODEV PRE POUŽITIE PRI ZVÁRANÍ  A PRÍBUZNÝCH POSTUPOCH
EN ISO 11611

OCHRANNÝ ODEV NA OCHRANU PROTI TEPLU A PLAMEŇU
EN ISO 11612

Ochranné odevy proti nepriaznivému počasiu

SÚPRAVY A ODEVY NA OCHRANU PROTI CHLADU
EN 342

ODEVNÉ SÚČASTI NA OCHRANU PROTI CHLADNÉMU PROSTREDIU
EN 14058

OCHRANNÉ ODEVY PROTI DAŽĎU
EN 343+A1

OCHRANA NôH
Normy
EN ISO 20344:2011 (EN ISO 20344/A1 )
Norma stanovuje všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre bezpečnostnú a ochrannú obuv. Normu je možné použiť iba súbežne s normami EN ISO 20345, EN ISO 20346 a EN ISO 20347, ktoré špecifikujú požiadavky na obuv ako funkciu špecifických úrovní hroziacich rizík.

EN ISO 20345:2011 (EN ISO 20345/A1 )
Špecifikácia bezpečnostnej obuvi pre pracovisko s označením "S". Táto európska norma s odkazom na normu EN ISO 20344 definuje základné a doplnkové (voliteľné) požiadavky na bezpečnostnú obuv pre pracoviská s označením "S". Táto obuv bola navrhnutá a je vybavená ochrannou špicou poskytujúcou ochranu pred nárazom energiou maximálne 200 J a stlačením silou do 15kN.

EN ISO 20346:2011 (EN ISO 20346/A1 )
Špecifikácia bezpečnostnej obuvi pre pracovisko s označením "P". Táto obuv bola navrhnutá a je vybavená ochrannou špicou poskytujúcou ochranu pred nárazom energiou maximálne 100 J a stlačením silou do 10kN.